Liberte -リベルテ- 神戸のメンズセレクトショップ

『 Liberte Style 』

P1370988490 (1).jpg
P1370988490 (2).jpg
P1370988490 (3).jpg
P1370988490 (4).jpg
P1380151.jpg
P1370988490 (6).jpg
P1370988490 (7).jpg
P1370988490 (9).jpg
P1370988490 (8).jpg
P1370988490 (10).jpg
P1370988490 (11).jpg
P1370988490 (12).jpg
Coat ¥117,000 / STEPHAN SCHNEIDER
Cardigan ¥48,000 / FRANK LEDER
Shirt ¥39,000 / FRANK LEDER
Pant ¥39,000 / AMI
Shoes ¥157,000 / MUNOZ VRANDECIC
Bag ¥119,000 / KAI
*全て税抜き価格の表示です